Vi är fokuserade på dig som kund, leverantörer och samarbetspartners. Vårt mål är problemlösning och helhetslösningar som passar er.

Systemlösningar

Med System syftar vi på helhetslösningar, vi levererar inte bara filter utan vi levererar en helhetslösning! Engagemang är nyckelord!

Industrier

Industrier som vi arbetar främst inom är
Gjuterier & Metall
Hygien, Airlaid, Tissue & Cellulosa
Asfalt, Cement & Mineral

Service

Förebyggande underhåll är ett ledord inom vår serviceorganisation. Vi ser till att ni kan driva er process med minimala driftstörningar skapade av era stofthanterings system.


PF system är ett företag men med lång branscherfarenhet inom stofthantering med väl branschinsatta grundare.

Vi delar en gemensam passion för att arbeta inom rökgasreningsindustrin. Vi vill bidra till ett bättre samhälle och det gör vi genom vår unika lösningsorienterade företagskultur.

Miljö

Den globala industrins miljöprestanda har generelt förbättrats under de senaste decennierna.
Det finns många förklaringar till detta som bättre energieffektivisering, skärpta miljölagstiftningar, hållbarhetskriterier som har införts men även den frivilliga viljan att minska sin miljöpåverkan.

Kontakta oss

Osäker på om ditt system fungerar optimalt?
Kontakta oss gärna för mer information.